De NVMETC is de vereniging voor METC’s in Nederland. De NVMETC heeft als doel bij te dragen aan de instandhouding en bevordering van de goede praktijk van het beoordelen van medisch-wetenschappelijk onderzoek door METC’s. De NVMETC behartigt de belangen van de METC’s en is de linking pin tussen CCMO, ministerie van VWS en de METC’s. De NVMETC organiseert regelmatig scholingsactiviteiten voor de leden van de METC’s. Het bestuur van de NVMETC bestaat uit zes leden die lid of secretaris zijn van een METC. De bestuursleden zijn bij voorkeur afkomstig uit verschillende METC’s en hebben het liefst ook een verschillende achtergrond. Het bestuur komt zes keer per jaar op een vrijdagochtend bij elkaar. De vergaderingen vinden deels plaats op een centrale locatie in Utrecht en deels digitaal. Daarnaast zijn de bestuursleden zoveel mogelijk aanwezig bij de jaarvergadering van de NVMETC, de scholingsdagen en sporadisch bij andere activiteiten/overleggen.

Wat we zoeken

Als lid van een METC bent u betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. U ziet het belang van de proefpersoon, de samenleving én de onderzoeker bij het medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen. U heeft een visie op de rol van METC’s bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek en vindt het interessant om vanuit die visie te werken aan de verdere professionalisering van METC’s. Het bestuur van de NVMETC bestaat op dit moment uit een arts-onderzoeker (voorzitter) en vier leden die niet zelf onderzoek doen (ethicus, jurist, voedingsdeskundige en secretaris). Het bestuur is dan ook met name op zoek naar bestuursleden die arts-onderzoeker zijn en bij voorkeur hoogleraar. Gezien het emeritaat van de huidige voorzitter per augustus 2022 zoeken wij een kandidaat die te zijner tijd de rol van voorzitter over wil nemen.

Gesprekken met geïnteresseerde kandidaten zullen plaatsvinden in maart 2022.

Geïnteresseerd?

Wij verzoeken u om uw brief met CV op te sturen naar het bestuur van de NVMETC (nvmetc@gmail.com). Indien u vragen heeft over de vacatures, kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Richard Dekhuijzen, via: richard.dekhuijzen@radboudumc.nl, mobiel 06 11193819 of met een van de andere bestuursleden via nvmetc@gmail.com

Meer nieuws

  • 2 mei, 2022

    Vacature voorzitter NVMETC

    De NVMETC is de vereniging voor METC’s in Nederland. De NVMETC heeft als doel bij te dragen aan de instandhouding en bevordering van de goede praktijk van het beoordelen van medisch-wetenschappelijk onderzoek door METC’s. De

Bijeenkomsten & scholingsdagen