De NVMETC organiseert haar scholingsdagen op 10 juni te Arnhem en 17 juni te Utrecht. Het doet ons goed om weer fysiek bijeen te komen.

Download de presentaties

Presentatie van Siena van der Wilt (PDF)

Presentatie van Monique Al (PDF)

Presentatie Ghislaine van Thiel en Tessa van Rijssel

Programma

09.30 uur | Ontvangst

10.00 uur | Welkom

10.05 uur | Actuele ontwikkelingen
          Siena van der Wilt | Monique Al

 • IVDR (26 mei 2022)
 • VGO (evaluatie gebruik, inzet voor overige studies)
 • Patiëntenparticipatie
 • Ontwikkelingen niet WMO
 • Aankondiging 4e evaluatie WMO
 • Elektronische handtekening per 1 juli 
 • Opdracht DORP ontwikkeling Informed Consent (voor laaggeletterden)

10.30 uur | De Ethische beoordeling van Decentralized Clinical Trials
          Ghislaine van Thiel | Tessa van Rijssel

11.10 uur | Elektronische Toestemming
          Astrid van der Zanden | Siena van der Wilt

11.45 uur | Lunchpauze

Er zijn twee parallelle workshops met 1 wisselmoment. In beide staan Elektronische informatieverstrekking en Elektronische toestemming centraal.

Workshops

12.45 uur – 13.25 uur | Hoe wordt voldaan aan het begrip ‘passend’ bij elektronische toestemming

13.30 uur – 14.10 uur | Gevolgen voor werving en informatieverstrekking bij digitaal Informed Consent.

Plenaire afsluiting

14.15 uur napraten met een drankje en een klein hapje

17 jun 2022

 • De Jaarbeurs te Utrecht
 • 9:30am
 • Leden: €100.00
 • Niet-leden: €200