1. 14.00 uur | Opening en welkom
 2. 14.05 uur | MDR: Wanneer wel? Wanneer niet?
  Mr. Drs. Thessa van der Windt, bestuurslid NVMETC
 3. 14.45 uur | CTR: Wanneer is er sprake van geneesmiddelenonderzoek?
  Prof. dr. Gerard Rongen, internist en klinisch farmacoloog, vice-voorzitter METC Oost-Nederland
 4. 15.30 uur | Fusies METC’s: wat is de aanpak?
  Mr. Anna Bakker, Jurist RvB | ambtelijk secretaris METC NedMec AvL/NKI
  Drs. Merlijn Gillisen, strategieversneller Decido | projectleider fusietraject
 5. 16.15 uur | Algemene ledenvergadering
  1) Mededelingen vanuit het bestuur, dr. Rien Janssens
  2) Verslagen vorige vergaderingen, april 2021 en november 2021
  3) Bestuurslidmaatschappen, lijst toe- en aftreden bestuursleden
 • Vacature voorzitter bestuur NVMETC
 • Verlenging bestuurslidmaatschap Rien Janssens
  4) Financiën; toelichting
 • Begroting 2022
 • Jaarcijfers 2021
 • Voorstel om de contributie niet aan te passen
  5) Rondvraag
 1. 16.30 uur | Sluiting

15 jun 2022

 • Alleen voor NVMETC leden

Alle bijeenkomsten & scholingsdagen