Jan is sinds 2021 bestuurslid van de NVMETC. Hij vertegenwoordigt de niet medische disciplines, gerelateerd aan fysiologie en andere vakgebieden, die niet direct gerelateerd zijn aan ziekte maar primaire preventie, zoals gedrag, in  WMO onderzoek.