Bestuur

 

Het bestuur van de NVMETC bestaat uit:

 

de heer prof. dr. P.N. Richard Dekhuijzen, voorzitter 

Richard is hoogleraar longziekten aan de Radboud Universiteit Medisch Centrum te Nijmegen. Sinds de afronding van zijn opleiding tot longarts in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam is hij werkzaam in Nijmegen, alwaar hij in 1989 promoveerde op een proefschrift betreffende training van de ademhalingsspieren bij patiënten met COPD. In 1991 en 1992 was hij werkzaam als post-doc op de afdeling longziekten van de Katholieke Universiteit Leuven (België), waarna hij aldaar in 1994 promoveerde op een thesis over steroid myopathie van het diafragma in een diermodel. Van 2002 tot 2016 was hij hoofd van de afdeling Longziekten. Hij is auteur van ruim 300 PubMed geciteerde artikelen, en schrijver van diverse boeken en boekhoofdstukken, met name op het gebied van COPD, astma en inhalatietechnologie. Tot 2017 was hij voorzitter van de Medische Staf van het Radboud umc. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Commissie Mensgebonden Onderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen.

 

mevrouw dr. C.L. Siena van der Wilt, penningmeester

Siena is ambtelijk secretaris van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het AMC. Na de afronding van haar studie biologie, heeft zij gewerkt als promovendus en wetenschappelijk medewerker in het VUmc op de afdeling medische oncologie (1988-2000). Dit heeft geresulteerd in een proefschrift over de beïnvloeding van 5-fluorouracil metabolisme in de behandeling van dikke darmkanker (1992) en daarnaast ruim zestig publicaties. Daarna heeft zij gewerkt als hoofd van het trialbureau van het Integraal Kankercentrum, locatie Amsterdam (2000-2011) in de ondersteuning bij dataverzameling voor klinische trials. Sinds 2011 maakt zij deel uit van het team van ambtelijk secretarissen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het AMC.

 

 

mevrouw mr. drs. Thessa van der Windt

Na het afronden van haar studies Biomedische Wetenschappen en Nederlands recht heeft Thessa zich verder gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij heeft van 1998 tot en met 2005 gewerkt bij Houthoff Buruma. Na haar verblijf in Japan (2005-2009) heeft zij korte tijd gewerkt als rechter bij de Rechtbank Amsterdam. In 2011 is zij opnieuw beëdigd als advocaat. Nadat zij enkele jaren bij DLA Piper heeft gewerkt, heeft zij in 2016 advocatenkantoor O2 Legal opgericht.

Naast haar werk als advocaat is Thessa lid van de Raad van Toezicht van Hageveld, Pro Senectute, Gemiva-SVG en NU’91. Zij is voorzitter van het Geschillencollege van D66. Sinds 2016 is zij lid van de METC van het NKI-AvL. Thessa is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, governance-vraagstukken en strategisch arbeidsrecht.

 

 

de heer prof. dr. Bob Wilffert, lid

Prof. Dr. Bob Wilffert (1955) is apotheker-klinisch farmacoloog en hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Aandachtsgebieden: farmacogenetica en geneesmiddelen en zwangerschap. Tevens is hij hoogleraar Klinisch Dokumentation bij de Master-opleiding Drug Regulatory Affairs aan de Rheinische  Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Duitsland. Hij is vice-voorzitter van de METC van de Stichting BEBO en voorzitter-klinisch farmacoloog van kamer A. Tevens is hij plaatsvervangend klinisch farmacoloog bij de Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek te Leeuwarden.

 

de heer dr. Rien Janssens, secretaris

Dr. Rien Janssens (1969) is universitair docent medische ethiek aan het VUmc in Amsterdam. Hij is ethicus-lid van de METC van het VUmc. Eerder studeerde hij theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen alwaar hij tevens promoveerde op een onderzoek naar ethische vragen in de palliatieve zorg.