Bestuur

 

Het bestuur van de NVMETC bestaat uit:

 

de heer dr. Frits Lekkerkerker, voorzitter

dr. Frits Lekkerkerker is opgeleid en werkzaam geweest als internist-endocrinoloogen en klinisch farmacoloog. Sedert 2008 treedt hij op als voorzitter van de METC Twente. Daarvoor was hij vanaf 1991 tot 2007 voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, in die periode ook lid van de CHMP, het adviserend comite van dhet Europese geneesmiddelen-kantoor in Londen. Hij werkt nu nog als consultant op het gebied van geneesmiddelen registratie.

 

 

mevrouw dr. Yvonne Donselaar, penningmeester

Yvonne Donselaar heeft een medisch biologische achtergrond. Na jaren gewerkt te hebben als secretaris voor verschillende onderzoekinstituten in het AMC, inmiddels vanaf februari 2007 secretaris van de METC van het AMC. Vanuit die plek dagelijks in aanraking met alle facetten van het toetsen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Voor de NVMETC volgt zij de ontwikkeling van de Europese Portal en Europese database voor de nieuwe verordening geneesmiddelenonderzoek.

 

de heer prof. dr. Bob Wilffert, lid

Prof. Dr. Bob Wilffert (1955) is apotheker-klinisch farmacoloog en hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Aandachtsgebieden: farmacogenetica en geneesmiddelen en zwangerschap. Tevens is hij hoogleraar Klinisch Dokumentation bij de Master-opleiding Drug Regulatory Affairs aan de Rheinische  Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Duitsland. Hij is vice-voorzitter van de METC van de Stichting BEBO en voorzitter-klinisch farmacoloog van kamer A. Tevens is hij plaatsvervangend klinisch farmacoloog bij de Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek te Leeuwarden.

 

de heer dr. Rien Janssens, secretaris

Dr. Rien Janssens (1969) is universitair docent medische ethiek aan het VUmc in Amsterdam. Hij is ethicus-lid van de METC van het VUmc. Eerder studeerde hij theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen alwaar hij tevens promoveerde op een onderzoek naar ethische vragen in de palliatieve zorg.

 

 

 

 

Mevrouw Prof. Dr. Lisbeth Mathus-Vliegen is opgeleid tot internist in Eindhoven en Maas­tricht en daarna tot Maag-Darm-Leverarts in Amsterdam, waar zij van 1980 tot 2015 in het AMC werkzaam is geweest. In 1992 werd zij benoemd tot hoogleraar Klinische Voeding en combineerde sindsdien beide banen in het AMC. Ook gaf ze 3 jaar colleges aan de VU en was zij 2 jaar Gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds haar pensionering is zij actief als voorzitter van de METC van Wageningen.